Infra Projekt – framtiden på spåret!

Företagande, bostadsbyggande och samhällsutveckling – allt är beroende av smart infrastruktur. Här spelar Infra Projekt en viktig roll genom att erbjuda tjänster, lösningar och resurser för aktuella och framtida infrastrukturella projekt.

Ofta har vi en ledande funktion i stora och komplexa projekt, med tyngdpunkt på spårbunden trafik i Stockholmsområdet. Ombyggnad av Fridhemsplans station, upprustning av Söderströmsbroarna och tillgänglighetsanpassning av Gamla Stan är exempel på aktuella uppdrag.

Nyheter

Senaste nytt

FÖRVÄRV AV STOCKHOLM KAJ & BRYGGTEKNIK AB

I oktober 2018 förvärvades Stockholm Kaj & Bryggteknik AB av Infra Projekt AB. Verksamheten tas över omedelbart med inneliggande arbeten och planering av kommande arbeten. Verksamheten kommer att bedrivas i eget bolag, helägt av Infra Projekt AB. Som VD för bolaget är Michael Papinniemi utsedd. Information om bolaget finns på www.bryggteknik.se