DYKERIET

Dykeriet inom Infra Projekt AB utför dyktjänster i form av dykutfärder, inspektioner och reperationer av undervattensanläggningar såsom bryggkonstruktioner, bojar m.m.

Vi har en dykbåt för dykutfärder, person- och materieltransporter.

Vi har militär dykutbildning och civil utbildning i teknisk dykning via GUE-Sweden.

Vi har erfarenhet från både militär- och civil dykning med öppna system och Rebreathers.