Djurö Båtsällskap

2017-10-27, Djurö Båtsällskap

Uppdraget: Inspektion och reparation av 8st bojkättingar på varierade djup från 4-40m.

Dykledare och dykare 1: Michael Papinniemi, Infra Projekt AB

Dykare 2: Charlotte Andersson-Björkholm, Infra Projekt AB

Dyktid: 2x60min med 2tim ytintervall mellan dyk

Max. djup: 30m.

Utrustning: Öppet system, singelflaska 12liter 200bar, Nitrox32, tung torrdräkt, lampor, kamera, nätkassar, ytmarkeringsbojar, verktyg och reservkätting.

Resultat: Noterbart är att kättingar på grunt vatten var mer påverkade av korrosion än på djupare vatten. Kättingar på djupare vatten inspekterades och visade sig vara i gott skick, de dokumenterades med bilder. Skador upptäcktes på 0-5m. 4 st sönderrostade kättingar. Dessa reparerades med ny kätting och schackel och dokumenterades.