Rekognoseringsdyk inför Rena Botten

2018-05-06, Rekognoseringsdyk inför Rena Botten, Ytterby Brygga, Vaxholm

Uppdraget: Ytterby Brygga är en plats i Vaxholm som man tror kan vara förorenad.

Därför genomfördes ett Rekognoseringsdyk på plats som förberedelse inför GUE evenemang Rena Botten med start i Vaxholm den 19 maj 2018.

Projektledare: Eriq Agélii, GUE Sweden

Dykledare: Michael Papinniemi, Infra Projekt AB

Dykare 2: Charlotte Andersson-Björkholm, Infra Projekt AB

Dykplats: Ytterby Brygga

Dyktid: 30min

Max. djup: 10m

Utrustning: Dubbelpaket 2×12 liter, Notrox32, tung torrdräkt, lampor, kamera

Resultat: Botten vid dykplatsen var ovanligt ren. Endast några golfbollar och ett pallunderrede i stål hittades. Dykplatsen kommer inte att omfattas av Rena Bottens dykningar.

Det kan också noteras att sikten på dykplatsen endast var 1m och risken att tappa bort sin dykpartner var överhängande.

Detta är något som måste tas med i planeringen av dykning i Vaxholm.

Denna typ av dykning rekommenderas bara att utföras av erfarna dykare med god dykledning.