Kunder och uppdrag

Infrastruktur med fokus på spårbunden trafik

Gemensamt för våra kunder är att de äger, förvaltar, bygger eller projekterar järnvägs- och spåranläggningar, främst i Stockholmsområdet. Trafikförvaltningen (SL) och Atkins är två aktuella uppdragsgivare. Vi vänder oss även till entreprenörer, kommuner samt statliga myndigheter och verk.

Sedan starten 2012 har Infra Projekt ansvarat för en rad spännande uppdrag – allt från övergripande projekterings-, produktions- och byggledning samt tekniksamordning av större projekt, till bullerutredningar och tillgänglighetsanpassningar.