FÖRVÄRV AV STOCKHOLM KAJ & BRYGGTEKNIK AB

I oktober 2018 förvärvades Stockholm Kaj & Bryggteknik AB av Infra Projekt AB.

Verksamheten tas över omedelbart med inneliggande arbeten och planering av kommande arbeten.

Verksamheten kommer att bedrivas i eget bolag, helägt av Infra Projekt AB.

Som VD för bolaget är Michael Papinniemi utsedd.

Information om bolaget finns på www.bryggteknik.se