PROJEKT UPPRUSTNING AV SÖDERSTRÖMSBRON

Projekt Upprustning av Söderströmsbron är ett projekt som leds av Trafikförvaltningen/SL och som ingår i program Slussen. Syftet med projektet är att upprusta den 60 år gamla bron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden. De delar av bron som består av stål har uppnått sin tekniska livslängd och har bytts ut mot rostfritt stål.
Sommaren 2018 bytte projektet delar av bro A som trafikeras av tunnelbanans gröna linje söderut. Gröna linjen var avstängd mellan T-centralen och Slussen under cirka två veckor och resenärerna hänvisades till Röda linjen. Under avstängningen lades trafiken om från bro A till bro B och efter avstängningen byttes resterande delar av bron. Nu återstår att bygga spåranläggning på bro A.
På uppdrag av Trafikförvaltningen/SL så ledde Infra Projekt produktionsledningen och byggledningen. Produktionsledningen sköttes av Michael Papinniemi och byggledningen av Mikael Lehtinen.