Upprustning av Tunnelbanan, Röda Linjen, sträckan Axelsberg–Örnsberg

Omfattning av arbetet

  • Tar fram en behovsanalys för BEST.
  • Planerar och projekterar för en samordnad upprustning av stationerna Axelsberg och Örnsberg utifrån beslut från behovsanalysen BEST samt kända behov för banunderbyggnad.
  • Framtagande av handlingar och avtal som behövs för att övergå till genomförandefasen, d.v.s. framtagande av förslag till genomförandebeslut inklusive komplett beslutsunderlag till genomförandefasen.

Vår del i projektet

Infra Projekts del i projektet är att projekterings- och byggleda arbetena samt utgöra tekniskt ansvar under projekteringsfasen.

Tider

Projekteringsfasen planeras att starta i slutet av Q2 2018 och avslutas senast i slutet av Q4 2018 helst tidigare. Genomförandefasen önskas vara slutförd Q4 2019. Projektledaren ansvarar för att detaljplaneringen att fungera med sponsorns förväntningar.

Projektet i sin helhet omfattar

Banunderbyggnad och bergkonstruktioner – Skall generera i utbytta plattformar, förstärkt berganläggning samt stabiliserad banunderbyggnad.

Banöverbyggnad – Räl- och makadambyte.

BEST-anläggningen – För att uppnå en hållbar helhetslösning behöver projektet utföra en behovsanalys för att kartlägga BEST-anläggningens behov.

Bildlänkar

  1. Axelsberg (tunnelbanestation)
  2. Örnsberg (tunnelbanestation)