Affärsutveckling

Framgångsrika affärer kommer av strukturerad affärsutveckling och uppföljning, som vi hellre kallar målstyrning. Affärsutveckling kan inkludera allt som görs i ett företag för att skapa fler, större och lönsammare affärer.