Byggledning

När ett byggprojekt befinner sig i produktionsskedet behövs en noggrann styrning och kontroll avseende tid, kvalitet, arbetsmiljö och kostnader. Detta är samlat i begreppet byggledning. Vår uppgift inom byggledningen är att behöva beställarens intresse under genomförandeskedet. Detta gör vi genom att organisera, detaljplanera, följa upp entreprenadavtal och samordna byggprocessen.