Dyktjänster

DYKERIET utför dyktjänster i form av bottenrensningar, inspektioner och reparationer av undervattensanläggningar så som bryggkonstruktioner, bojar m.m.

Vi har militär dykutbildning och civil utbildning i teknisk dykning via GUE-Sweden.

Vi har erfarenhet från både militär och civil dykning med öppna system och Rebreathers.

Vi samarbetar med dykcenter och organisationer där dykning och miljö står i fokus.