Managementtjänster

Detta område avser tjänster som stöder genomförandet av förändringar i verksamheten i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och därigenom höja kvaliteten. Tjänsterna omfattar bl.a. granskning av företag, organisation och finansiering, analys av resultat, uppföljning och utvärdering. En viktig funktion hos tjänsterna är att bidra till förbättringar av styrning, strukturer och arbetsmetoder.