Produktionsledning

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en produktionsledare är att samordna och resursplanera. Vårt arbete med produktionsledning innebär att ta del av alla verksamhetsprocesser så som planering, spårning, kvalitet, uppföljning och rapportering.