Projekteringsledning

Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra och samordna samtliga aktörers arbete under projekteringen. Därför kravs vana från olika typer av byggprojekt, bred generalistkompetens samt vana att arbeta mot bestämda mål.