Skydds-och Säkerhetsledning

Vi är ansvarig för och planerar för våra egna och andras säkerhet i aktiviteter på spårområdet och för samordning av säkerhets- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.
All verksamhet på spåren präglas av höga säkerhetskrav. Det innebär att all personal som ska vistas i eller i närheten av spår måste uppfylla vissa hälsokrav samt genomgå en utbildning i spår- och tunnelbehörighet.