Teknikstöd

Idag är många verksamheter mycket teknikberoende och det finns ett stort behov av teknikstöd i vissa organisationer. Avbrott på grund av tekniska fel skapar frustration och kan vara en stressfaktor. Därför hos Infra Projekt är det betydelsefullt med en bra teknisk support. Arbetslivet förändras också på andra sätt. Många av de administrativa uppgifter som tidigare låg på särskilda funktioner och personer i organisationen förväntas varje arbetstagare nu själv ta hand om. Hänsyn till kunskaper och tidsåtgång för att utföra dessa arbetsuppgifter bör tas med när verksamheten planeras.