Ombyggnad av Fridhemsplans tunnelbanestation

Infra Projekt AB fick i februari 2018 Trafikförvaltningen/SLs förtroende att utföra produktions- och delvis byggleda i projekt Ombyggnad av Fridhemsplans tunnelbanestation.

Stationen invigdes 1952 och är i stort behov av upprustning. Konstruktionsmetoden som användes när takvalven byggdes är omodern och används inte längre idag vid bergförstärkning av bergtunnlar som den vid Fridhemsplan. Därför ska stationen byggas om med modern byggteknik.

Infra Projekts uppdrag är att under 2018 och 2019 produktionsleda och byggleda vissa teknikområden. Aktuella teknikområden är Berg, Konstbyggnad, Bana, El, Tele, IT, kamera, VA, VS, Ventilation, Arkitektur & Konst. Uppdraget syftar till att ta fram en systemhandling för investeringsbeslut och senare upphandlingsdokument och bygghandling för utförandeentreprenad.

Entreprenaderna startar våren 2019 med förberedande arbeten och avslutas med en avstängning av stationen sommaren 2019 då huvuddelen av ombyggnaden utförs. Investeringen i detta projekt beräknas till cirka 250 miljoner.