Upprustning av Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan – en av de mest trafikerade sträckorna i Stockholms kollektivtrafik. Här kör både tunnelbanans gröna och röda linje, varje dag passerar 330 000 resenärer.

Mellan 2014 och 2019 genomförs en upprustning av den 60 år gamla bron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden. De delar av bron som består av stål har uppnått sin tekniska livslängd och ska bytas ut mot rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden. Även spåren rivs och byggs upp igen.

Infra Projekts uppdrag är att produktionsleda- och delvis byggleda projektet under perioden 2017–2019.

Tunnelbanetrafiken är i drift under hela upprustningen. Bron har fem spår, varav ett uppställningsspår som inte används för trafik. Genom att använda uppställningsspåret för trafik frigörs ett trafikspår för upprustning och byte av brobalkar. För att skifta över trafiken mellan spåren måste det berörda spåret stängas av. Detta arbete tar mellan 9 och 12 dygn och kommer då att påverka tunnelbanans resenärer.

Upprustningsarbetet påbörjades hösten 2014 med att iordningställa uppställningsspåret för trafik. När projektet är klart, preliminärt planerat till 2019 har samtliga stålbalkar och spår bytts ut och brons livslängd har förlängts med ytterligare 60 år. Investeringen i detta projekt är cirka 250 miljoner kronor.