Eltel Networks AS – projekt Langset-Kleverud, Minnesund, Norge

Projektledare för el-, tele- och kanalisationsentreprenad. Projektet omfattade 17 km nybyggnad av dubbelspår, varav 5 km i tunnlar. Aktuella teknikområden: El hög- och lågspänning, tele och kanalisation. Arbetsstyrkan var 3 arbetsledare och ca 30 montörer.