Oslo S

Infra Projekt har under perioden september 2017 till våren 2018 utfört ett uppdrag åt Atkins Sverige AB att utgöra Teknikansvarig Kanalisation och Tidsplanerare i projekteringsuppdrag Oslo S. Uppdraget är en totalentreprenad där Atkins har ansvaret för projektering av järnvägsanläggningen.