Trafikförvaltningen SL – ombyggnad av tunnelbanestation Fridhemsplan

Trafikförvaltningen SL: Projekteringsledare och samordnande byggledare för ombyggnad av tunnelbanestation Fridhemsplan, Stockholm.

Uppdraget omfattade Projekteringsledning av Systemhandlingsprojektering och upprättande av investeringskalkyl för genomförandebeslut. Projektet fick genomförandebeslut 5 december 2017 och gick då över till Genomförandefasen där Infra Projekt erhållit uppdraget att utgöra Produktionsledning och Byggledning för vissa teknikområden. Se aktuella projekt.

Projektet är en totalombyggnad av stationen. Aktuella teknikområden är: Berg, konstbyggnad, bana, el, tele, IT, kamera, VA, VS, ventilation, arkitektur & konst.