Trafikverket Stora Projekt – Projekt Citybanan i Stockholm

Trafikverket Stora Projekt: Tekniksamordnare, byggledare och provdriftledare för Projekt Citybanan, Stockholm.

Tekniksamordning och byggledning för plattformsavskiljande väggar (PFA) för Citybanans stationer Odenplan och City. Uppdraget startade med utskick av förfrågningshandling och anbudsutvärdering och fortsatte med upphandling av en totalentreprenad. Efter upphandling innebar uppdraget teknisk samordning inom Citybanans berörda entreprenader för entreprenörens projektering.

Efter byggstart i juni 2015 omfattade uppdraget byggledning av entreprenaden. Under projekteringsfasen innebar uppdraget att utgöra BAS-P, samt BAS-U i byggskedet. Efter avslutad produktion i juni 2016 omfattade uppdraget även provdriftledning för tester och provningar med tåg i Sth 80 km/h, både som spärrfärd och provfärder.